Limma ekspant till "Mia"

Limmat 13 par spant och kommer alltså att kontra/byta/laga 26 spant. Alla är inte av på bägge sidor, men jag kontrar/byter/lagar dem parvis ändå. Spant 18 kommer jag att byta helt upp till näst översta bordet där jag epoxilimmar och skarvar det nya spantet ihop med det gamla. Det är basade askspant i Mia som original. Eklamellens tjocklek ca 3 mm. Ordnade lameller så att högen blev ca 4 mm högre än vad det färdiga spantet skulle bli. Använde polyuretanlim. Limmade spanten parvis, dvs dubbla spantbredden plus ca 15 mm, hyvlade en sida, delade spantpaketet i två delar med bandsågen, dvs en för sb och en för bb. Hyvlade till bägge spanten till rätt bredd. Provade sedan spanten i skrovet och anpassade/slipade detta till skrovet. Bandsågade spantet till rätt höjd och slipade ytorna. Jag kommer att skruva fast spanten med rostfri skruv och kanske någon bult o mutter M4 (A4). Kommer att använda brickor som är fasade invändigt så att skruven fälls in helt. Innan fastskruvningen av spantet så kommer jag att linolja tills det inte dricker mer linolja. I början så späder jag ut den råa linoljan med balsamterpentin och lite Intertox. Jag kommer att inolja skrovet invändigt och utvändigt med samma blanding på linoljan som för spantet.

    
Tillverkade en vrangbåde först för att kunna rita upp alla spanten på papper.

   
Testar de limmade spanten. Dessa skarvades ihop med den friska delan av spantet. Det var i slaget som de gamla hade gått av.

   
Ritning på spant 16.

   
Limjiggen i arbete

Torsby Småbåtsvarv    _/)